FacebookTwitterYoutube

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


1.1 Zaslaním objednávky zákazník dáva svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v objednávke a za účelom spracovania objednávky a zaslanie tovaru zákazníkovi. Zákazník vyhlasuje, že je osobou spôsobilou na právne úkony.

1.2 Keď navštívite jednu z našich web-stránok, nᚠweb-server dočasne zaznamenáva nasledujúce informácie pre účely bezpečnosti systému: názov domény alebo IP adresa počítača ktorý požaduje prístup na stránku, dátum prístupu, zákazníkom požadovaný súbor (názov súboru a URL), kód odpovedajúcej HTTP a web-stránky z ktorej vykonávate prístup a počet bytov vyslaných prostredníctvom spojenia. Môže dôjs k uloženiu niektorých informácií na PC zákazníka vo forme cookies. Cookie predstavuje čas informácie, ktorú môže posla web-stránka do prehliadača zákazníka a uloži ju v jeho PC. Cookies neumožňujú DESIGNER-EUS vstup do systému zákazníka alebo k jeho osobným údajom.

1.3 Nesústreďujeme osobné údaje ako napr. Vaše meno, adresa, tel. číslo alebo e-mailová adresa, pokiaž nám dobrovožne tieto údaje neposkytnete, napr. ao súčas žiadosti o informácie, účas v súaži, žiados o zamestnanie alebo žiados o informácie o vožných miestach, atď.

1.4 V prípade ak zákazník požiada Prevádzkovateža o zasielanie noviniek internetového obchodu, Prevádzkovatež je oprávnený zákazníka informova o novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. V prípade ak si zákazník nebude žela ďalej zasiela tieto informácie, zákazník je oprávnený kedykožvek ich zasielanie ukonči podža postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

 Kosár
Kosárban: 0
0 pcs
0.00 €
We offer shipping to: