FacebookTwitterYoutube

ÜZLETI FELTÉTELEK

  1. Bevezető rendelkezések
  2. Áru megrendelése és leszállítása
  3. Beszerzési ár és az áru leszállításával kapcsolatos költségek
  4. Garancia, reklamáció
  5. Záró rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések


1.1 A jelen üzleti feltételek (továbbiakban: „ÜF“) a www.DESSUE.com honlapon megjelenített és pontosabban meghatározott áru (továbbiakban: „áru“) az EFH Store, s.r.o. , Jelenia 1, 811 05 Bratislava, IČO: 51143437
bejegyzés a Bratislava V Kerületi bíróság Cégjegyzékében, Sro részleg, betét sz. 32842/S (továbbiakban: „DESSUE“) társaság általi szállításának feltételeit igazítják.

1.2 Az áru megrendelésével a vevő kijelenti, hogy a jelen ÜF-et megismerte és velük való beleegyezését fejezi ki. A vevő ezzel egyaránt egyetért a jele ÜF-ben meghatározott távkommunikáció eszközei használatának lehetőségével.

1.3 Az ÜF részét alkotják a megrendelésnek, mely alapján a vevő árut rendel, miközben a szerződési felek rendelésben nem módosított jogait és kötelességeit a jelen ÜF módosítják. A megrendelés és az ÜF egyes rendelkezései közötti viszály esetében a rendelés közösen egyeztetett eltérő rendelkezései előnyben részesülnek az ÜF rendelkezései előtt.

1.4 Customer agrees to receive newsletters by registration. To cancel receiving newsletters type your e-mail address that you used at the registration into „e-mail newsletters“ and you will receive no more newsletters and discount vouchers which customers receive. If a customer chooses not to receive newsletters there is no right to use distributed discount vouchers.
 

2. Az áru megrendelése és leszállítása


2.1 A vevő az árut a www.DESSUE.com honlapon szereplő elektronikus megrendelőlap rendes és teljes kitöltésével rendeli. Az DESSUE jogosult a vevőtől igényelni a rendelés hitelesítését. Abban az esetben, ha a vevő elutasítja a rendelés visszaigazolását, a rendelés érvénytelennek számít. A beszerzési szerződés, mely alapján megvalósul az áru értékesítése, a rendelés kötelezett visszaigazolása alapján keletkezik. Kötelezettnek telefon, illetve e-mail által történt igazolás tekintendő, mely az előzetes elektronikus rendelés elküldése után valósul meg (a rendelés rendszerbe való rögzítésének igazolása nem számít kötelezettnek). A rendelés igazolásához szükséges kapcsolatfelvételt rendszerint az DESSUE végzi a rendelt áru elérhetőségének és szállítási határidejének igazolása után. A hitelesített rendelés (vagy annak része) az DESSUE részéről kötelezettnek tekintendő mindkét fél számára, amennyiben nem lesznek az igazolás során megszegve a megállapodott feltételek. Alapvető feltételnek főleg a rendelés tartalma (az áru pontos meghatározása és mennyisége), az áru ára, fizetés, szállítás, a kézbesítés módja és időpontja számítandó.

2.2 DESSUE reserves a right to cancel any order without stating a reason. The customer will be informed by administrative e-mail.

2.3 Seller has a right to cancel any order in case the ordered item is no more produced or imported or the price has changed significantly. In this case the seller will inform the buyer immediately. If the buyer already paid, the money will be sent back immediately.

2.4 Az DESSUE az árut a megrendelés felvétele után számított 3 munkanapon belül küldi – szállítmányozza, legkésőbb azonban 30 napon belül. Az DESSUE jogosult nem szállítani rendelt árut, abban az esetben, ha az áru a megrendelés napján nem áll rendelkezésre a raktárban.

2.5 A csomagküldé­ses értékelésről szóló T.t. 108/2000 sz. törvény 13 § 1) bek. rendelkezéseivel összhangban a vevő egyetért a szállítási határidő 30 napos keretének túllépésével is abban az esetben, ha az DESIGNER-EUS szállítója túllépte a rendelt áru megadott szállítási határidejét az DESSUE társasággal szemben. A vevő jogosult felmondani a szerződést bármikor, az DESSUE társaságnak telefonon, írásban, faxon vagy e-mailben jelezve e szándékát.

2.6 A vevő jogosult a rendelést törölni indoklás nélkül bármikor, a kötelezett igazolása előtt. A rendelés kötelezett hitelesítése után csak abban az esetben, ha az eladó – DESSUE nem teljesíti a szállítás megállapodott feltételeit. Az igazolt rendelés stornírozása esetében a vevő köteles az DESSUE számára megtéríteni az ilyen eljárás által keletkezett kárt. Az eladó kártérítési jogát főleg „megrendeléses" áru esetében érvényesíti, amelyet a vevő kérésére volt szükséges beszerezni vagy olyan esetben, ha az áru bebiztosításával kapcsolatban már kimatatható költségek keletkeztek. A stornó-díj az áru teljes értékének akár 50%-ig növekedhet.

2.7 Az DESSUE jogosult visszautasítani az áru szállítását abban az esetben, ha:

  1. a rendelés nem volt rendesen, az utasítások szerint kitöltve,
  2. a megrendelő adós az DESSUE -val szemben bármilyen viszonyból eredően

2.8 Az DESSUE vállalja az áru károsodásának kockázatát a szállításnál.

2.9 A vevő jogosult az áru visszaküldésére a kézbesítéstől számított 14 napon belül az DESSUE címére abban az esetben, ha az áru nem az az áru, amely a weboldal révén a vevő által rendelve volt, valamint abban az esetben is, ha az áru sérülten volt kézbesítve. Mindkét esetben a vevő jogosult a becsomagolt áru visszaküldésére az DESSUE számára. Ezt követően az DESSUE visszafizeti a vevőnek a kifizetett beszerzési ár összegét (az illető posta- és csomagolási költségek nélkül) a rendelésben megadott számlára ill. ha a vevő a rendelésben nem ad meg számlaszámot, csekkutalvány formájában. Ugyanazon határidőn belül – az áru átvételétől számított 14 nap a vevő jogosult felmondani a beszerzési szerződést a szerződés felmondása bejelentésének elküldésével a jelen ÜF fejlécében meghatározott DESIGNER-EUS címére. A vevő szerződéstől való felmondással a beszerzési szerződés kezdettől törlődik. Ezt követően az DESSUE a szerződés felmondásától számított 15 napos határidőn belül visszafizeti a beszerzési árat, amelyet a vevő az áruért fizetett, beleértve az áru megrendelésével kapcsolatos és vevő által ráfordított költségeket. Az áru visszaküldésével kapcsolatos költségeket a vevő viseli.

2.10 Az áru a vevő általi átvételének pillanatáig az DESSUE tulajdona.

2.11 A vevő kötelezi magát az árut a felhasználási utasítások szerint használni.

2.12 A kedvez­ményutalványok mindenkor a weboldalon feltüntetett feltételek szerint érvényesek.
 

3. Beszerzési ár és az áru leszállításával kapcsolatos költségek


3.1 A vevő kötelezi magát kifizetni azt a beszerzési árat, amely a megrendelés napján fel volt tüntetve a www.DESSUE.com oldalon és egyúttal szerepel a számlán, amely együttesen el volt küldve a szállítási költségekkel megnövelt számlával.
 

4. Garancia, reklamáció


4.1 A vevő jogosult reklamálni az árut a vevő általi átvétel napjától számított 24 hónapon belül jelen ÜF fejlécében meghatározott címen (ugyanazon címre jogosult a vevő küldeni az esetleges panaszait). Ezen időszak alatt az DESSUE minden reklamált hibát és hiányosságot fizetésmentesen elhárít. Abban az esetben, ha a hiba vagy hiányosság a jelleméből kifolyólag nem elhárítható, a vevőnek joga van felmondani a beszerzési szerződést és ezt követően a beszerzési ár visszafizetésére, ill. a beszerzési ár csökkentésére.

4.2 A garancia nem vonatkozik azokra a hibákra, hiányosságokra, meghibásodásokra, amelyek a vevő általi használat, elhasználódás, hibás használat vagy helytelen kezelés által keletkeztek.
 

5. Záró rendelkezések


5.1 Az DESSUE és a vevő között keletkezett összes jogi viszony a SzK jogi előírásai szerint igazodik. A szerződő felek ez által kizárják a nemzetközi árubeszerzésről szóló Bécsi egyezmény rendelkezéseinek használatát (Tt. 160/1991). A jelen Üzleti Feltételekben nem szabályozott ügyekben a Kereskedelmi törvénytár megfelelő rendelkezéseit kell érvényesíteni.

5.2 Az DESSUE jogosult a jelen ÜF-et egyoldalúan változtatni, miközben minden változást nyilvánosságra hozatal formájában végzi a www.DESSUE.com oldalon az üzleti feltételek alatt.

Az Üzleti Feltételek 01.12.2017. napon lépnek érvénybe és hatályba.Kosár
Kosárban: 0
0 pcs
0.00 €
We offer shipping to: