FacebookTwitterYoutube

Warunki handlowe

  1. Informacje wstępne
  2. Zamówienia i dostawa
  3. Ceny towarów i koszty przesyłki
  4. Gwarancja i reklamacje
  5. Postanowienia końcowe

1. Informacje wstępne


1.1 Niniejszy regulamin zakupów określa zasady zamawiania i dostarczania towarów oferowanych na stronach internetowych www.DESSUE.com przez spółkę EFH Store, s.r.o. , Jelenia 1, 811 05 Bratislava, IČO: 51143437 zapisanej w Rejestrze handlowym Sądu obwodowego Bratislava V, dział Sro, wpis nr. 32842/S (dalej „DESSUE“).

1.2 Składając zamówienie klient potwierdza, że zapoznał się z tym regulaminem i w pełni go akceptuje. Równocześnie klient zgadza się na korzystanie ze środków teleinformatycznych za celem kontaktu s klientem.

1.3 Regulamin zakupów jest nierozdzielną częścią umowy – zamówienia. W przypadku różnicy w zakresie zobowiązań wynikających z zamówienia i regulaminu pierwszeństwo mają wspólne ustalenia z zamówienia.

1.4 Zarejestrowany klient zgadza się na odbiór informacji o nowościach i wiadomości. W celu wyrejestrowania się z newslettera należy zadać swój e-mail rejestracyjny do pola „Nowości na e-mail“ na stronie głównej sklepu. Po jego wpisaniu rejestracja do odbioru newslettera zostanie usunięta. Równocześnie przestaną być wysyłane informacje o promocjach i kuponach zniżkowych. Wyrejestrowany klient nie może korzystać ze zniżek i promocji dla klientów zarejestrowanych w newsletterze.
 

2. Zamówienie i dostawa


2.1 DESSUE wysyłka zamówienia na adres podany w zamówieniu. Klient potwierdza, że adres, który podał przy zamówieniu jest jego adresem, pod którym może odbierać przesyłki.

2.2 DESSUE zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia bez podania przyczyny. O zmianie statusu zamówienia klient zostanie niezwłocznie powiadomiony e-mailem.

2.3 Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku, gdy dany towar nie jest już dostępny lub doszło do wyraźniej zmiany ceny towaru. W takim wypadku sprzedawca niezwłocznie poinformuje kupującego i bez zbędnej zwłoki zwróci zaliczkę za zamówienie jeśli została pobrana.

2.4 Klient zamawia towar wypełniając w pełni poprawnie formularz elektroniczny na stronach www.DESSUE.com. DESSUE zastrzega sobie prawo uwierzytelnić zamówienie i domagać się jego potwierdzenia. W przypadku odmowy potwierdzenia zamówienie uważa się za niebyłe. Potwierdzeniem zamówienia zostaje zawarta umowa kupna. Za potwierdzenie zamówienia uważa się potwierdzenie emailem lub telefoniczne po odesłaniu zamówienia poprzez formularz elektroniczny. Potwierdzeniem zamówienie nie jest potwierdzenie jego rejestracji w systemie. Potwierdzenie zamówienia ze strony DESSUE uważa się za wiążące dla obu stron. Istotną częścią warunków zamówienia jest rodzaj towaru, ilość, cena, metoda płatności i wysyłki oraz termin realizacji.

2.5 DESSUE z reguły ekspediuje towar do 3 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia. Maksymalny termin realizacji wynosi 30 dni. DESSUE zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku braku towaru na magazynie.

2.6 Zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1) ustawy nr. 108/2000 Z.z. o sprzedaży wysyłkowej, klient zgadza się na przedłużenie czasu realizacji zamówienia w przypadku jeśli dostawca towaru opóźnił się w dostawie towaru dla spółki DESSUE. Klient w takim wypadku ma jednak prawo odstąpić od umowy kupna telefonicznie, pisemnie, faksem lub e-mailem.

2.7 Klient przed potwierdzeniem może anulować zamówieni kiedykolwiek, a po potwierdzeniu tylko w przypadku, że DESSUE nie spełni ustalonych w zamówieniu warunków dostawy. W przypadku anulowania zamówienia po jego potwierdzeniu, klient jest zobowiązany do pokrycia powstałych na stronie sklepu DESSUE szkód. W szczególny sposób dotyczy to realizacji zamówień życzenie lub takich, przy których szczególne koszty uzyskania towaru można udokumentować. Opłata storno może sięgać 50% wartości towaru.

2.8 DESSUE ma prawo odmówić dostawy towaru w przypadku:

  1. nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia,
  2. zamawiający jest dłużnikiem wobec spółki DESSUE

2.9 DESSUE przejmuje ryzyko uszkodzenia towary przy dostawie.

2.10 Klient ma prawo zwrócić towar na adres sklepu w terminie do 14 dni od dnia odebrania towaru w przypadku, że towar został dostarczony wadliwy lub inny niż wyszczególniony w zamówieniu. Następnie DESSUE zwróci klientowi równowartość ceny na konto bankowe klienta. Również w tym samym terminie klient ma prawo odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny wysyłając towar wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy kupna. DESSUE zwróci równowartość ceny towaru w terminie 15 dni od otrzymania zwrotu a konto bankowe klienta.

2.11 Do momentu przejęcia towaru przez klienta, prawo własności pozostaje u DESSUE.

2.12 Klient zobowiązuje się korzystać z towaru zgodnie z instrukcją używania.
 

3. Ceny towarów i koszty przesyłki


3.1 Klient zobowiązuje się zapłacić za towar w kwocie podanej na stronach www.DESSUE.com w dniu złożenia zamówienia. Wartość ta będzie podana również na fakturze, powiększona o koszty dostawy.
 

4. Gwarancja i reklamacje


4.1 Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 24 miesięcy od dnia otrzymania towaru. W tym czasie reklamowane wady i błędy firma DESSUE usunie bez opłaty. Jeśli usunięcie wady nie będzie możliwe, klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna lub otrzymania zniżki na cenie towaru.

4.2 Gwarancja nie dotyczy wad i uszkodzeń powstałych w trakcie użytkowania oraz nie dotyczy zużycia materiałów lub nieprawidłowego korzystania z towaru lub jego konserwowania.
 

5. Postanowienia końcowe


5.1 Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rządzą się obowiązującymi przepisami Słowackiej Republiki, zwłaszcza przepisami kodeksu handlowego. Obie strony wyłączają tym samym postanowienia ugody wiedeńskiej o międzynarodowym zakupie towarów (160/1991 Zb.).

5.2 DESSUE zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu zakupów, przy czym nowy regulamin będzie opublikowany na stronach www.DESSUE.com

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2017.Koszyk
Pozycji w koszyku: 0
0 ilość
0.0 zl
Oferta na Transport: